Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth

Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth

Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth

(Rating : 5.0 from 1 Review)

US $ 5.30 US $ 5.30 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth are here :

Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth Image 2 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth Image 3 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth Image 4 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth Image 5 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth Image 5 - Lilygo®Ttgo ESP 32 V1.3 Rev1 Ban Phát Triển T1 4 Mb Flash Thẻ SD Ban Wifi Module Bluetooth

Other Products :

US $5.30